Výskum EMF žiarenia electrosmogu - Elektrosmog EMF ochrana pred žiarením mobilov, routrov

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

    


  Pamätáte ako boli cigarety a azbest úplne bežnými a bezpečnými produktami?


Prečo?
Vysokofrekvenčné elektromagnetické polia sú preukázateľným karcinogénnym spolufaktorom!
Medzinárodná agentúra WHO pre výskum rakoviny (IARC) klasifikovala rádiofrekvenčné žiarenie do skupiny 2B "možný karcinogén" ešte v roku 2011. Veľký počet IARC poradcov verí, že ďalšie dôkazy znamenajú rekvalifikáciu do skupiny 2A "pravdepodobný karcinogén".


Čo sa už zmenilo?
Francúzsky parlament schválil 29. januára 2015 prijatie zákona o regulácii expozície obyvateľstva elektromagnetickému žiareniu z bezdrôtových sietí (mobilné siete, Wi-Fi, mobily, tablety,…) a o regulácii reklamy na bezdrôtové zariadenia.   

 
V škôlkach a jasliach je WIFI zakázaná!

 
Druhá komora francúzskeho parlamentu, senát, schválila vládny návrh zákona, zakazujúci deťom a žiakom do 14 rokov používať v školách mobilné telefóny.  

 


New York, 11.5.2015
Viac ako 190 vedcov z 38 krajín sveta vyzvalo Organizáciu Spojených národov, členské štáty OSN a Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) s požiadavkou, aby prijali viac ochranných opatrni pre expozície elektromagnetických polí (EMP) z bezdrôtových technológií a postavili sa tvárou v tvár množiacim sa dôkazom rizík pre ľudí, faunu a flóru. Tieto expozície sú rýchlo rastúcou formou znečisťovania životného prostredia na celom svete. Vedci, ktorí sa podpísali pod výzvu, publikovali za posledné roky viac ako 2000 výskumov o negatívnych účinkoch elektromagnetických polí na naše zdravie.  

 
Najbežnejšie zdroje elektromagnetického žiarenia v domácnostiach:
- wifi routre – často 24 hodín / 7 dní v týždni
- prenosné telefóny, tablety, mobily, notebooky (hlavne so zapnutou WFI/bluetooth)
- baby monitory! - pozrite kapitolu Špeciálne pre detí a mamičky
- mikrovlnky, ….

Špeciálne pre DETÍ A MAMIČKY
Prečo sú v nebezpečí hlavne DETI?
 
 
 
 
Independent zverejnil výsledky epidemiologickej štúdie urobenej univerzitou v Aarhuse (Dánsko) a v Los Angeles (USA), v ktorej boli vyhodnotené zdravotnícke údaje viac než 13 000 dánskych detí z doby prenatálneho vývoja a postnatálneho vývoja do 7 rokov života. Záver: Pravdepodobnosť, že deti budú trpieť poruchami správania, napr. hyperaktivitou, sa zvyšuje o viac ako 50 percent u detí, ktorých matky v tehotenstve pravidelne používali mobilný telefón. Pravdepodobnosť sa zvyšuje s intenzitou používania mobilu. Pokiaľ deti naviac samy používajú mobilný telefón vo veku do 7 rokov, stúpa riziko na 80 percent.

 
Podľa odborníkov z Ruskej národnej komisie pre ochranu pred neionizujúcim žiarením (RNCNIRP) sú deti používajúce mobil vo zvýšenej miere vystavené poruchám pamäti, poruchám pozornosti, zníženiu mentálneho a kognitívneho výkonu, poruchám spánku, epilepsii. Vo veku 25 až 30 rokov môžeme u nich predpokladať výskyt nádorov mozgu a sluchového nervu, neskôr Alzheimerovu chorobu, depresie a ďalšie degeneratívne poruchy CNS. Dôvodom zvláštneho ohrozenia detí je menšia hrúbka lebečnej kosti, iné látkové pomery detského mozgu a z nich vyplývajúca väčšia vodivosť a väčší relatívny porúch mozgu.


Prečítajte si Informačný leták o Elektrosmogu s dôrazom pre mamičky a detí


Čo všetko spôsobuje elektrosmog a čo je len dôsledok súčasného životného štýlu je momentálne ťažko určiť... Faktom je že tieto vplyvy sa vzájomne prelínajú a spôsobujú mnohé ťažkosti až ochorenia s ktorými sa čoraz častejšie musíme zaoberať...


Švédsky tím vedcov z Fakultnej nemocnice vo švédskom meste Örebro zistil, že pri päť až desať-ročnom používaní smartfónu vzrástlo riziko vytvorenia nádoru až štvornásobne.

http://androidportal.zoznam.sk/2014/12/smartfony-mozog-predstavuju-velke-nebezpecenstvo-riziko-vzniku-stvornasobne/


    
Už v roku 2002 podpísalo tritisíc nemeckých lekárov tzv. Freiburskú výzvu, v ktorej dávajú používanie mobilov do súvisu s dramatickým nárastom porúch srdcového rytmu, srdcových infarktov, degeneratívnych ochorení mozgu, porúch učenia, koncentrácie a správania u detí a výskytu rakovinných ochorení, najmä leukémie a mozgových nádorov. Lekári požadovali zákaz používania mobilov v školách, nemocniciach, verejných budovách a dopravných prostriedkoch, vytváranie zón bez mobilných telefónov a vysielačov atď.  
V roku 2005 sa fínski lekári a fyzici, ku ktorým sa pridalo veľa lekárov zo zahraničia, obrátili otvoreným listom na členov Európskeho parlamentu (tzv. Helsinská výzva) a požadovali okamžité zavedenie nových európskych štandardov pre ochranu zdravia obyvateľstva pred účinkami tohto žiarenia. Bezvýsledne.

Na podobných požiadavkách za zásadné sprísnenie limitov sa uzniesli tiež účastníci vedeckých konferencií, napr. Salzburg (A) 2000, Benevento (I) 2006, Londýn (GB) 2007, Benátky (I) 2008. Pred účinkami mobilných telefónov varovala a požiadavku sprísnenia aj Európska agentúra pre životné prostredie (EEA).   

Podľa odborníkov z Ruskej národnej komisie pre ochranu pred neionizujúcim žiarením (RNCNIRP) sú deti používajúce mobil vo zvýšenej miere vystavené poruchám pamäti, poruchám pozornosti, zníženiu mentálneho a kognitívneho výkonu, poruchám spánku, epilepsii. Vo veku 25 až 30 rokov môžeme u nich predpokladať výskyt nádorov mozgu a sluchového nervu, neskôr Alzheimerovu chorobu, depresie a ďalšie degeneratívne poruchy CNS. Dôvodom zvláštneho ohrozenia detí je menšia hrúbka lebečnej kosti, iné látkové pomery detského mozgu a z nich vyplývajúca väčšia vodivosť a väčší relatívny porúch mozgu.

V novembri 2007 zverejnil Australasian Journal of Clinical Environmental Medicine americkú vedeckú štúdiu sledujúcu vplyv elektromagnetických polí na výskyt autizmu u detí. Autizmus je v súčasnosti v USA vývojová porucha s najväčším nárastom prípadov. Výsledok: autori zistili priamu súvislosť medzi EMP používanými na bezdrôtový prenos informácii, narušením fyziológie buniek a následným výskytom príznakov autizmu.

Independent zverejnil výsledky epidemiologickej štúdie urobenej univerzitou v Aarhuse (Dánsko) a v Los Angeles (USA), v ktorej boli vyhodnotené zdravotnícke údaje viac než 13 000 dánskych detí z doby prenatálneho vývoja a postnatálneho vývoja do 7 rokov života. Záver: Pravdepodobnosť, že deti budú trpieť poruchami správania, napr. hyperaktivitou, sa zvyšuje o viac ako 50 percent u detí, ktorých matky v tehotenstve pravidelne používali mobilný telefón. Pravdepodobnosť sa zvyšuje s intenzitou používania mobilu. Pokiaľ deti naviac samy používajú mobilný telefón vo veku do 7 rokov, stúpa riziko na 80 percent.


 

 
V júni 2008 zverejnilo dvadsať vedcov, zväčša onkológov, z Francúzska, Holandska a USA výzvu, v ktorej vyzývajú na prevenciu a opatrnosť pri používaní mobilov. Deti do 12 rokov by podľa nich nemali mobilný telefón vôbec používať.   
Výskumov, ktoré dokázali zhubné vplyvy elektromagnetických polí existujú už stovky. Ako povedal Dr. E. Huber z viedenskej lekárskej komory: keby mal nejaký liek také výsledky testov, aké má mobilný telefón, musel by byť okamžite stiahnutý z trhu. U mobilov sa však stále vyčkáva a tvrdí, že je treba všetko riadne overiť a priniesť nové výsledky. Ako dlho sa to však bude overovať?

 
V histórii sa už viackrát stalo, že chemická látka bola považovaná za neškodnú a nakoniec sa ukázal pravý opak. Príkladom môže byť azbest alebo polychlórované bifenyly (PCB), s ktorými sme sa často stretávali v bežnom živote. Dnes sa zaraďujú medzi jedny z najnebezpečnejších látok.

štúdia sa realizovala na stodvadsaťtisíc amerických vojakoch, vystavených počas služby mikrovlnám. Po pätnástich rokoch sa u nich riziko výskytu leukémie a iných onkologických ochorení zvýšilo až osemnásobne.“  

 
Ľudia, ktorí žili dlhšie ako 5 rokov v blízkosti vysielacích veží pre mobilné vysielanie, zomierajú až trikrát častejšie a skôr na rakovinu. Dr. Eger to dokázal už v roku 2004 v nemeckom meste Naila. Medzičasom existujú viaceré vedecké výskumy, ktoré tieto výsledky dokazujú. Vedci Univerzity Blo Horizonte v Brazílii vyšetrili 219 873 obyvateľov. Čím bližšie k vysielacej veži žili, tým častejšie zomreli na rakovinu.
Ale nie len riziko ohrozenia rakovinou je zvýšené. Štúdie zo Španielska, Francúzska, Nemecka a Rakúska dokladujú: Obyvatelia, ktorí bývajú v blízkosti vysielačov sa sťažujú viac na poruchy spánku, depresie, problémy s kĺbami, náklonnosť na infekcie, zmeny pokožky, poruchy videnia, bolesti brucha, tinitus, závrate, bolesti hlavy, dennú únavu, zmeny krvného tlaku, poruchy pamäte – a to sú len tie najčastejšie symptómy.


 
Aj keď výsledky či interpretácie štúdií sú rôzne a niekedy opatrné či protichodné, je množstvo štúdií preukázajúcich škodlivosť elektromagnetického poľa a je preto namieste zvýšená opatrnosť a určitý stupeň ochrany.
Samozrejme je na každom z nás zvoliť aký stupeň ochrany pre nás a našu rodinu vyberieme…

 
PREŠOV
V Prešove vznikla Občianska iniciatíva za reguláciu vysielačov BTS na území mesta a potrebu ich regulácie v územnom pláne.
Pripojte sa ku iniciatíve občanov za bezpečnejšie prostredie pre naše deti.
Viac ku výzve nájdete na www.regulaciavysielacov.sk

ZDROJE

http://www.mobil.sk/spravy/clanok9264-Francuzi_stopli_mobily_v_skolach.htm
http://www.elektrosmog-ochrana.eu/emfochrana--domacnost.html
http://www.2012rok.sk/wp/veda-a-technika/14426-vplyv-elektrosmogu-na-muzsku-neplodnost
http://voxo.eu/elektrosmog/dva-typy-ucinkov
http://www.alinka.sk/c/elektrosmog-nenechajte-sa-uziarit-do-smrti-22610.html
http://3krajcar.eu/sk/uzemnovanie/
http://orgo-net.blogspot.sk/2015/06/francie-schvalila-prelomovy-zakon-o.html
http://www.slovenskyvychod.sk/sk/index.php/spravodajstvo/1467-deti-maju-nad-hlavami-stanicu-mobilneho-operatora-rodicia-su-proti
http://www.biospotrebitel.sk/clanok/1555-mobilne-telefony-negativne-ucinky-na-ludske-zdravie-i-zivotne-prostredie.htm
http://elektrosmog.blog.cz/0807/tiskova-zprava-technologie-mobilnich-telefonu-zavazne-ohrozeni-lidskeho-zdravi-i-zivotniho-prostredi
http://www.biospotrebitel.sk/clanok/1555-mobilne-telefony-negativne-ucinky-na-ludske-zdravie-i-zivotne-prostredie.htm
http://daimonion.blog.pravda.sk/2012/04/29/skodlivost-mobilnych-telefonov-a-najnovsie-studie-ako-to-naozaj-je/
http://www.equark.sk/index.php?cl=article&iid=280
http://www.pluska.sk/izdravie/zivotny-styl/zivotny-styl/elektrosmog-je-vsade-okolo-nas.html
http://www.alinka.sk/c/elektrosmog-nenechajte-sa-uziarit-do-smrti-22610.html
http://www.pluska.sk/izdravie/zivotny-styl/zivotny-styl/elektrosmog-je-vsade-okolo-nas.html
http://www.sme.sk/c/1658775/mobilne-telefony-znizuju-muzsku-plodnost.html

 
http://www2.macleans.ca/2011/10/13/refugees-in-their-own-land/           
http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-14887428   


(source: Austria, Public Health Institute, Salzburg region)
(http://www.salzburg.gv.at/grenz-_und_richtwerte_hochfrequenz-2.doc)

Vyjadrenia obáv vedcov, lekárov, zdravotníkov a ďalších (preklad ešte nie je dokončený)

William Rea, MD
Zakladateľ a riaditeľ polikliniky životného prostredia, Dallasu
Pasca President, Americká akadémia environmentálnej medicíny
"Citlivosť na elektromagnetické žiarenie je vznikajúci zdravotný problém 21. storočia. Je nevyhnutné aby sa lekári, vlády, školy a rodičia o ňom dozvedeli viac. V stávke ľudské sú významné ".


Martin Blank, PhD
Docent, katedra fyziológie a bunkovej biofyziky,
Columbia University, College of lekárov a chirurgov; Výskumník v bioelektromagnetizme; Autor sekcia BioInitiative Report je na stresové proteíny.
"Bunky v tele reagujú na EMP ako potenciálne škodlivé, rovnako ako s inými toxíny v životnom prostredí, vrátane ťažkých kovov a toxických chemikálií. DNA v živých bunkách uznáva, elektromagnetické polia na veľmi nízkej úrovni expozície; a vytvára biochemické stresovú reakciu. Vedecký dôkaz nám hovorí, že naše bezpečnostné normy sú nedostatočné, a že musíme chrániť pred vystavením elektromagnetickým poliam v dôsledku elektrického vedenia, mobilné telefóny a podobne, alebo riskovať známe dôsledky. Veda je veľmi silná a mali by sme sa posadiť a venovať pozornosť. "


Olle Johansson, Ph.D.
Docent, Experimental Dermatology Unit, Department of Neuroscience, Karolinska Institute, Štokholm, Švédsko; Autor sekcia BioInitiative Report je na imunitný systém.
"Je zrejmé, že rôzne biologické zmeny, vrátane imunitného systému modulácie, sú prítomné v electrohypersensitive osôb. Tam musí byť koniec všadeprítomné nonšalanciou, ľahostajnosti a nedostatku úprimnú úctou k situácii týchto osôb. Je jasné, niečo vážneho stalo a deje. Každý aspekt života electrohypersensitive národov, vrátane schopnosti pracovať produktívne v spoločnosti, mať zdravé vzťahy a nájsť bezpečné, trvalé bývanie, je v stávke. Základy života sú stále neprístupné rastúce percento svetovej populácie. Ja radím všetkým vládam, aby sa o problematiku elektromagnetických zdravotných rizík vážne a konať, kým je ešte čas. Tam je príliš veľké riziko, že stále rastúci komunikačné technológie RF na báze predstavujú skutočné nebezpečenstvo pre človeka, a to najmä preto, že ich exponenciálny, pokračujúci a nekontrolované rastu. Vlády by mali konať rozhodne k ochrane verejného zdravia tým, že mení štandardy expozície, ktoré majú byť biologicky založené, oznamovanie výsledkov nezávislého vedy na túto tému a agresívne skúmanie vzťahov s množstvom pridružených zdravotných problémov. "

David Carpenter, MD
Profesor, environmentálnych zdravotných vied a riaditeľ Inštitútu pre zdravie a životné prostredie, School of Public Health, University of Albany, SUNY
Co-Editor, BioInitiative Report (www.BioInitiative.org)
Elektromagnetické polia sú pakety energie, ktorá nemá žiadnu hmotu, a viditeľné svetlo je to, čo poznáme najlepšie. X-lúče sú elektromagnetické pole, ale oni sú viac aktívne ako viditeľné svetlo. Náš záujem je pre tých elektromagnetických polí, ktoré sú menej aktívne než viditeľné svetlo, vrátane tých, ktoré sú spojené s elektrickou energiou a ktoré sa používajú pre komunikáciu a v mikrovlnnej rúre. Pole spojené s elektrinou sa bežne nazývajú "extrémne nízka frekvencia" pole (ELF), zatiaľ čo tí, ktorí používajú komunikačné a mikrovlnnej rúry sú nazývané "rádiofrekvenčný" (RF) pole. Štúdie ukázali, že ľudí, a to ako ELF a RF expozície viesť k zvýšenému riziku rakoviny, a že k tomu dochádza v rôznej intenzity, ktoré sú príliš malé na to, tkanivá kúrenie. Bohužiaľ, všetky naše expozičnými štandardy sú založené na falošných predpokladu, že neexistujú žiadne nebezpečné účinky na rôznej intenzity, ktoré nespôsobujú tkaniva kúrenie. Na existujúce vedy základe, mnohí v oblasti verejného zdravia odborníci sa domnievajú, že je možné, budeme čeliť epidémii rakoviny v budúcnosti vyplývajúce z nekontrolovaného používania mobilných telefónov a zvýšenej expozícii obyvateľstva k Wi-Fi a iných bezdrôtových zariadení. Preto je dôležité, aby každý z nás, a najmä deti, obmedziť naše používanie mobilných telefónov, obmedziť expozíciu bežných hodnôt Wi-Fi pripojenie na internet, a že vláda a priemysel objavovať spôsoby, ako umožniť používanie bezdrôtových zariadení bez tohto zvýšeného rizika vážne ochorenie. Musíme vzdelávať s rozhodovacou právomocou, že "business as usual" je neprijateľné. Význam tejto verejné zdravotný problém nemožno podceňovať. "

Magda Havas, PhD
Docent, Životné prostredie & Resource štúdie, Trent University, Kanada.
Expert v vysokofrekvenčného žiarenia, elektromagnetické polia, špinavé elektriny a zemný prúd.
"Rádiofrekvenčné žiarenie a iné formy elektromagnetického znečistenia sú škodlivé pri poriadkov a pod existujúcimi pokyny. Veda je jedným z nástrojov spoločnosť používa rozhodovať zdravotnú politiku. V prípade telekomunikačných zariadení, ako sú mobilné telefóny, bezdrôtové siete, mobilný telefón antény, PDA a prenosných telefónov, veda je ignorovaný. Aktuálne pokyny musia byť nutne preskúmané vládou a znižuje tak, aby odrážali stav vedy. Tam je ohrozenie verejného zdravia krízy na dosah ruky a čas je esencia. "

Whitney North Seymour, Jr, Esq.
Dôchodcovia zástupcu; Bývalý New York State senátor a Spojené štáty advokát, Southern District of New York
Co-zakladateľ, prírodných zdrojov rada obrany
"Elektromagnetické žiarenie je veľmi vážny človek a životné prostredie zdravotný problém, ktorý si vyžaduje okamžitú pozornosť Kongresom. BioInitiative správa je významným medzníkom v chápaní zdravotných rizík z bezdrôtových technológií. Každý zodpovedný zvolený úradník vďačí za to svojmu zložiek sa učiť a konať na jej zistenia a odporúčania v oblasti politiky. "

B. Blake Levitt
Bývalý New York Times novinár a autor elektromagnetických polí, spotrebiteľ príručke k problematike a ako sa chrániť, a redaktor Mobilné veže, bezdrôtové pohodlie? Alebo životné prostredie?
Okolité umelých elektromagnetických polí (EMP), v celej rade frekvencií, je vážny problém pre životné prostredie. Napriek tomu väčšina ekológov vedia len veľmi málo o tom, snáď preto, že predmet bol kompetencie fyzikov a inžinierov tak dlho, že biológovia stratili kontakt s elektromagnetizmu je základná zaradenie v biologickom paradigmy. Všetky živé bunky a naozaj celé živé bytosti, bez ohľadu na to, čo rod alebo druh zvierat, sú dynamické koherentné elektrické systémy úplne závislé na bioelectricity pre väčšinu základných metabolických procesov života. Ukazuje sa, že väčšina živé veci sú fantasticky citlivé na mizivo malé EMF expozícií. Živé bunky interpretovať také expozície ako súčasť našich bežných bunkových aktivít (myslím, tlkot srdca, mozgové vlny, bunkové delenie samo o sebe, atď) Problém je, že umelá elektromagnetická expozície nie sú "normálne." Sú to umelé artefakty, s neobvyklými intenzity, signalizačné vlastnosti, pulzujúca vzory a vlna formy, ktoré neexistujú v prírode. A môžu misdirect bunky v mnohých rôznymi spôsobmi. Každý aspekt ekosystému môže byť ovplyvnená, vrátane všetkých žijúcich druhov zo zvierat, ľudí, rastlín a dokonca aj mikroorganizmov vo vode a pôde. Už vidíme problémy v indikačné druhy, ako vtáky, netopiere a včely. Divá zver je známe, že opustiť priestory, keď sú mobilné veže umiestnená. Rádiofrekvenčné žiarenie (RF)-časť elektromagnetického spektra použitého vo všetkých-čo-bezdrôtových dnes-je známe, imunitný systém potláčajúce, okrem iného. RF je forma znečistenia ovzdušia a energetickej musíme chápať ako taký. Ľudia nie sú jediným druhom postihnutia. Zdravie našej planéty môže byť v ohrození od tejto najnovšej environmentálne obavy z pridanej všetkým ostatným. Občania musia vyzvať vládu, aby financovanie príslušný výskum a získať vplyv priemyslu z dialógu. Sme ignorovať na vlastné nebezpečenstvo teraz. "
Eric Braverman, MD
Brain bádateľ, autor okrajový efekt, a riaditeľ Cesta Medical v New Yorku a PATH Foundation. Expert v globálnom dopadom mozgu na chorobu a zdravie.
"Niet pochýb o tom EMP majú významný vplyv na neurologické funkcie. Oni spomaliť naše mozgové vlny a vplyv na našu dlhodobú duševnú jasnosť. Mali by sme minimalizáciu expozície čo najviac optimalizovať hladinu neurotransmiterov a zabrániť zhoršovaniu zdravotného stavu ".
Abraham R. Liboff, PhD
výskum profesora
Centrum pre molekulárnej biológie a biotechnológie
Florida Atlantic University, Boca Raton, Florida
Co-Editor, Elektromagnetická biológie a medicíny
"Kľúčovým bodom o elektromagnetické znečistenie, ktoré má verejnosť si uvedomiť, je to, že nie je nutné, aby intenzita je veľký pre biologické interakcie nastať. V súčasnej dobe existuje mnoho dôkazov, že extrémne slabé signály môžu mať fyziologické dôsledky. Tieto interaktívne intenzity je asi 1000 krát menšia než limitné hodnoty predtým odhadovaných by inak dobre informovanými teoretikov, ktorí vo svojom ješitný prístupe k vede, odmietol všetky dôkazy o opaku, ako v rozpore s ich nádhernými výpočty. Tieto chybné odhadovanej prahové hodnoty je potrebné ešte korigovať oboch regulačných orgánov a médií.

Celkový problém s elektromagnetizmu na životné prostredie je oveľa hlbší, a to nielen z obavy pri napájaní sieťových frekvenciách, ale tiež v rozsahu rádiového zahŕňajúce mobilné telefóny. Tu pokračujúce expozície verejnosti elektromagnetickému žiareniu je do značnej miery spojený s peniazmi. V skutočnosti desiatky miliárd dolárov v predajoch jeden nájde v odvetví mobilných telefónov je to povinné šéfov firiem, ktoré popierajú, v akejsi podmienené spôsobom, akýkoľvek náznak nebezpečenstva.

Tam môže byť nádejou pre budúcnosť s vedomím, že slabo intenzívny elektromagnetickej interakcie môže byť použitá pre dobro, rovnako ako škôd. Skutočnosť, že tieto oblasti sú biologicky účinné tiež znamená pravdepodobnosť lekárskych aplikáciách, niečo, čo sa teraz odohráva. Ako sa to stane, myslím, že to bude robiť, aby sme lepšie informovaní o tom, ako naše telo reagovať na elektromagnetizmu, a to by malo byť ešte jasnejšie, aby dotknuté, že je dôvod, prečo byť veľmi, veľmi opatrní na okolitých elektromagnetických polí každého. "
Lennart Hardell, MD, PhD
Profesor na University Hospital, Orebro, Švédsko.
Svet-preslávený odborník na mobilné telefóny, bezdrôtové telefóny, mozgových nádorov, a bezpečnosť bezdrôtového rádiofrekvenčného a mikrovlnného žiarenia.
Spoluautorom časť BioInitiative Report je na nádory mozgu Dr Hardell
"Dôkazy pre riziká spojené s dlhšom používaní mobilného telefónu a bezdrôtového telefónu je pomerne silný, keď sa pozriete na ľudí, ktorí používajú tieto zariadenia po dobu 10 rokov alebo dlhšie, a keď sú používané predovšetkým na jednej strane hlavy. Nedávne štúdie, ktoré nevykazujú zvýšené riziko mozgových nádorov a akustických neurinomy sa pozrel na náročných užívateľov, použite viac ako desať rokov alebo dlhšie, a nepozerajte sa na tej časti mozgu, ktorá by rozumne expozíciu produkovať nádor. "
Samuel Milham MD, MPH
Lekárske epidemiológ v pracovnom epidemiológie.
Prvý vedec nahlásiť zvýšenú leukémiu a iné druhy rakoviny v elektrických pracovníkov, a preukázať, že vek vrchol detstva v leukémiou sa objavili v súvislosti s rozšírením obytnej elektrifikácia.
"Veľmi nedávno, nový výskum naznačuje, že takmer všetky ľudské rany, ktoré sa objavili v dvadsiatom storočí, ako sú spoločné akútnou lymfatickou leukémiou u detí, ženské rakoviny prsníka, malígneho melanómu a astmy, môže byť viazaná na určité aspekte nášho využívania elektriny. Existuje naliehavá potreba pre vlády a jednotlivcov, aby podnikla kroky na minimalizáciu komunitnej a osobné EMF expozície. "
Libby Kelley, MA
Správa sekretariátu Medzinárodnej komisie pre elektromagnetickú bezpečnosť; Zakladateľ, Rada na bezdrôtové technológie dôsledky; Čo-producent dokumentárneho filmu, "Public Exposure: DNA, demokracia a bezdrôtové revolúcie"; EMF poradcu životného prostredia a vedúci navrhovateľ v náročných smernice týkajúce sa vystavenia človeka na FCC rádiofrekvenčná žiarenie, 1997-2000. (Www.icems.eu)
"Rádiofrekvenčné žiarenie štandardy ľudskej expozície pre osobné bezdrôtových komunikačných zariadení a pre expozície životného prostredia k bezdrôtové vysielače sú nastavené podľa národných vlád riadiť používanie bezdrôtových komunikačných zariadení a bezdrôtové vysielače. V Spojených štátoch, Food and Drug Administration a Federal Communications Commission nastaviť tieto štandardy. Rada na bezdrôtové technológie dopady toho názoru, že tieto normy expozície ako neprimeraná, pretože sú založené na vykurovanie účinky a nemajú ubytovať nízku úroveň, kumulatívne podmienky expozície, v ktorých sa verejnosť žije. Tieto normy sú tiež určené na akútnu, krátkodobé podmienky expozície, a nemusia uznať lekárske dôkazy, ukazujúce na zvýšené riziko a skutočnú škodu, ktorá vyplýva z chronickej, prerušované expozície. Federálne a štátne verejného zdravotného agentúry nie sú oficiálne riešiť, čo si mnoho poskytol vedcov a lekárov sa vidia ako ohrozenie verejného zdravotného problému. Nie sú k dispozícii žiadne zdravotné dohľad alebo nápravné systémy reakcie v mieste poradiť občanov o vystavenie elektromagnetickému žiareniu (EMR). Ako bezdrôtové technológie sa vyvíja, okolité hladiny pozadí zvyšujú, vytváranie elektrických stavu znečistenia, ktoré sú stále všadeprítomné a viac invazívne. Dôrazne odporúčame, spotrebitelia, výrobcovia, poskytovatelia úžitkové a politiky na zníženie, odstránenie a zmiernenie EMR podmienky expozície, a na podporu štandardov biologicky založených. "
James S. Turner, Esq.
Predseda predstavenstva, Občania pre zdravie
Spoluautor, Hlas ľudu: Transpartisan Imperatív v americkom živote
Advokát, Swankin-Turner, Washington, DC
"Podľa správy BioInitiative: Dôvodom pre biologicky založené na štandarde Public Exposure pre elektromagnetické polia-z elektrických a elektronických zariadení, elektrických vedení a bezdrôtových zariadení, ako sú mobilné telefóny, bezdrôtové telefóny, mobilné antény, veže a prenosu vysielania veže-žijeme v neviditeľnej hmly EMP, ktorá tridsať rokov vedy, vrátane viac ako 2000 recenzovaných štúdií, ukazuje nám vystavuje závažným zdravotným rizikám, ako sú zvýšené Alzheimerovej choroby, rakoviny prsníka, Lou Gehrig choroby, precitlivenosť EMF imunitného systému a narušenie funkcie mozgu a DNA. Verejnosť potrebuje prebudiť politikov a verejných činiteľov na nutnosť aktualizácie desaťročia staré EMF zdravotným normám. Táto správa opisuje, ako. "
Camilla Rees, MBA
Generálny riaditeľ, širokouhlý Zdravie, LLC
Vzdelanie pacienta a advokácie
"Spojené štáty míňa cez $ 2 bilión dolárov na zdravotnú starostlivosť každý rok, z ktorých asi 78% je od ľudí s chronickými chorobami, bez toho, aby zodpovedajúcim spôsobom poznávanie a pochopenie toho, čo faktory, vrátane EMF / RF-prispieva k nerovnováhe v" subjekty "národov v prvej miesto. Po prečítaní BioInitiative správy, by malo prísť ako žiadne prekvapenie pre tvorcov politík, vzhľadom na neustále sa zvyšujúce úrovňou EMF / RF expozície v našom prostredí, že takmer 50% Američanov teraz žije s chronickou chorobou. Aj trúchliť pre ľudí, ktorí zbytočne trpia týmito chorobami a drží sa v nádeji, že naši vládni predstavitelia sa stane viac vedomí úlohy elektromagnetické faktory zohrávajú v chorobe, nákladov na zdravotnú starostlivosť a narušenie kvality života a produktivity v Amerike. "
L. Lloyd Morgan, BS elektronika
Riaditeľ Central Brain Tumor register Spojených štátov, členských Bioelectromagnetics spoločnosti, členské nádor na mozgu epidemiologické Consortium *
"Všetko nasvedčuje tomu, že mobilné telefóny spôsobujú nádory na mozgu, slinné žľazy a rakovinu očí. Napriek tomu, pretože mobilný telefón priemysel poskytuje podstatnú časť financovania výskumu, táto skutočnosť je skrytá pred verejnosťou. Interphone Štúdia, projekt výskumu 13 krajín, v podstate financovaný z odvetví mobilných telefónov sa neustále ukazuje, že používanie mobilného telefónu chráni užívateľa pred rizikom nádoru na mozgu! Má viac potrebné nič nepovedal? Je čas, aby plne nezávislé štúdie, ktoré majú byť financované tými vládnymi agentúrami, ktorých charter je chrániť svojich občanov, aby pravda o veľmi škodlivých zdravotných rizík mikrovlnného žiarenia jasné a dobre známe. "

* Na účely identifikácie iba: Všetky údaje sú sami moje a moje a nepredstavujú postoje alebo názory na centrálnej mozgový nádor kancelárii Spojených štátov, Bioelectromagnetics spoločnosti alebo nádor na mozgu Epidemiologické konzorcia.


janet Newton
Prezident, Policy Institute EMR
www.EMRPolicy.org
"Bezpečnostná politika rádiofrekvenčná žiarenia do platnosti v Spojených štátoch nedokáže chrániť verejnosť. V súčasnej dobe v USA existuje viac ako 260 miliónov bezdrôtových účastníkov, požiadavka, ktorý poháňa pokračujúce hromadenie out anténnych v obytných a obchodných štvrtí, vrátane blízkosti škôl, starostlivosť o deti centier a vysokých životných centier a na pracovisku. Správa z januára 2008 vydala Národná akadémia vied výbor, ktorého úlohou bolo posúdiť potreby a medzery vo výskume v biologických účinkov expozície týchto antén poukazuje na to, že výskumné štúdie k dnešnému dňu nie sú dostatočne reprezentovať expozície realitu. Konkrétne sa jedná o štúdie 1) predpokladajú jedinú anténu skôr než typické usporiadanie minimálne štyroch až šiestich antén na mieste, čím sa podceňuje expozície intenzity, 2), netýkajú sa bežne používajú viac prvkov antén základnej stanice, a preto nie je pri do úvahy expozícia na viacerých frekvenciách, 3) nedostatok modely rôznych výšok pre mužov, ženy a deti rôznych vekových hraníc pre použitie v charakterizácii Specific Absorption Rate (SAR) distribúciou pre expozície z mobilných telefónov, bezdrôtových počítačov a základňových staníc a 4) neberú do úvahy absorpčnú účinky expozície z mnohých rôznych rádiovej frekvencii emitujúcich zariadení, ku ktorým má verejnosť je často súčasne vystavené. Federálne výskumná stratégia na riešenie týchto veľmi vážne nedostatky vo vede, na ktoré sa naša vláda zakladá zdravotnej politiky je veľmi teraz potreba. "
Prof Livio Giuliani, PhD
Tlačový hovorca, Medzinárodná komisia pre elektromagnetické bezpečnosť (www.icems.eu)
Zástupca riaditeľa, Taliansky národný inštitút pre Worker ochranu a bezpečnosť, východnej Benátky a Južnom Tirolsku; Profesor, škola biochémie Camerino University, Taliansko
 Benátky Resolution, ktorý sa začal Medzinárodnej komisie pre elektromagnetickú bezpečnosť (prićom) dňa 6. júna 2008, a teraz podpísalo takmer 50 recenzovaných odborných vedcov po celom svete, uvádza v časti "Sme nútení potvrdiť existenciu non-tepelné účinky elektromagnetických polí na živej hmoty, ktoré sa zdajú vyskytujú na všetkých úrovniach vyšetrovanie od molekulárnej až epidemiologické. Nedávne epidemiologické dôkazy, je silnejšia ako kedykoľvek predtým. Sme si vedomí rastúci problém pre verejné zdravie známy ako elektromagnetického poľa. Dôrazne odporúčame, obmedzené používanie mobilných telefónov a ďalších podobných zariadení, u malých detí a mladistvých, a vyzývame vlády uplatňovať zásadu obozretnosti ako dočasné opatrenie, zatiaľ čo viac biologicky relevantné štandardy expozície sú vyvinuté. "
Profesorka Jacqueline McGlade
Výkonný riaditeľ, Európska agentúra pre životné prostredie
Poradca krajín Európskej únie v rámci Európskej komisie,
"Existuje mnoho príkladov zlyhania uplatniť obozretný v minulosti, ktoré majú za následok závažné a často nezvratné škody na zdraví a prostredie. Vhodné, preventívne a primerané opatrenia prijaté podnikom, aby sa zabránilo možnej a potenciálne vážne ohrozenie zdravia z EMF je pravdepodobné, že byť videný ako rozumné a múdre z budúcich perspektív. "
Paul J. Rosch, MD
Klinický profesor medicíny a psychiatrie, New York Medical College; Čestný viceprezident Medzinárodnej Stress Management Association; Diplomati, Národná rada súdnych lekárov; Plný člen Ruskej akadémie lekárskych vied; Fellow, The Royal Society of Medicine; Emeritný člen Bioelectromagnetics spoločnosť
Prehlasuje, že mobilné telefóny predstavujú žiadne zdravotné riziká sú podporované len Specific Absorption Rate (SAR) obmedzuje bezpečnostné normy napísané Telekomunikácie pred desiatkami rokov na základe štúdií, ktoré sú financované. To urobili chybný predpoklad, že len škoda, ktorá by mohla pochádzať z emisií rádiových mobilných telefónov by z tepelného alebo kúrenie akciu, pretože takéto non teplotné pole môže mať žiadne biologické účinky. Neskoré Dr Ross Adey vyvrátil to pred tromi desiatkami rokov tým, že preukáže, že veľmi podobné rádiofrekvenčné pole s určitými nosné a modulačné frekvencií, ktoré mali dostatočnú energiu na výrobu akékoľvek zahrievanie môže spôsobiť uvoľňovanie vápenatých iónov z buniek. Od tej doby, početné výskumné správy potvrdili, že non teplotné pole z mobilných telefónov, veže vysielačov, elektrických vedení a iných umelých zdrojov môže významne ovplyvniť rôzne tkanivá a fyziologické funkcie.

Sme neustále kúpal v rastúcom mori žiarenia z expozície k vyššie uvedenému, ako aj elektrických spotrebičov, počítačov, zariadenie Bluetooth, zariadenia Wi-Fi a viac ako 2000 komunikačných satelitov vo vesmíre, ktorý nás sprchovací kút signálu do prijímačov GPS. Nové WiMax vysielača na veže mobilných telefónov, ktoré majú dosah až dva štvorcových míľ v porovnaní s Wi-Fi je 300 stôp bude čoskoro zase jadro Severnej Ameriky do jedného obrovského elektromagnetického hot spot. Deti sú viac postihnuté, pretože ich mozgy sú rozvoj a ich lebky sú tenšie. Dve minúty hovoru môžete zmeniť funkciu mozgu u dieťaťa za hodinu, čo je dôvod, prečo ostatné krajiny zakázať ich predaj alebo odradiť ich využívanie vo veku 18 rokov. Naopak, je to segment populácie v súčasnej dobe tu zameraná 2000000000dolar US reklamnú kampaň, ktorá považuje "doplnenie" (deti vo veku 8 a 12 rokov), ako ďalšiu veľkú trhu s mobilnými telefónmi. Firefly a Barbie mobilné telefóny sú tiež podporované pre 6 až 8-ročných.

To nie je všeobecne zrejmé, že existuje kumulatívny účinok a že hovorí o mobilný telefón len hodinu denne po dobu desiatich rokov možno pridať až 10.000 wattov žiarenia. To je desaťkrát viac, než od uvedenia hlavu do mikrovlnnej rúry. Tehotné ženy môžu byť tiež vystavení zvýšenému riziku založený na štúdii, ktorá ukazuje, že deti narodené matkám, ktoré používajú mobilný telefón len dvakrát alebo trikrát denne počas tehotenstva, ukázala dramatický nárast hyperaktivity a iné behaviorálne a emocionálne problémy. A pre 30% detí, ktoré sa tiež používajú mobilný telefón, podľa veku 7, výskyt problémov správanie bola o 80% vyššia! Či už ontogenézy (embryonálny vývoj) rekapituluje fylogenetický je diskutabilné, ale je jasné, že nižšie formy života sú tiež oveľa citlivejšie. Ak vložíte pozitívny elektródu 1,5 voltovej batérie v Tichom oceáne v San Franciscu a negatívne jednorazové San Diegu, môžete žraloky v medzi týmito mestami odhaliť niekoľko miliardtina volt elektrické pole. EMF pole tiež bol zapletený v nedávnej masívne, ale tajomné zmiznutie včelstiev potrebných pre opeľovanie viac ako 90 komerčných plodín. Ako varoval Albert Einstein, "Ak včela zmizla z povrchu sveta, potom človek bude mať len štyri roky života, života."

Konečne, všetok život na Zemi sa vyvinul pod vplyvom slnečného žiarenia a geomagnetických síl, ktoré sme sa naučili prispôsobiť sa a v niektorých prípadoch dokonca využívajú. Zdravie všetkých živých systémov (v rozsahu nahor z bunky, tkaniva, orgánu alebo osoby, k rodine, organizácie alebo národa), závisí od dobrej komunikácii - dobrú komunikáciu vnútri, rovnako ako s vonkajším prostredím. Všetka komunikácia v tele, nakoniec sa uskutočňuje cez veľmi jemné elektromagnetické signalizáciu medzi bunkami, ktorý je teraz narušená umelým elektroznečištění sme nemali čas sa prispôsobiť. Ako Alvin Toffler zdôraznené v budúcnosti otras, príliš veľa zmien v príliš krátka doba produkuje ťažký stres kvôli adaptačné poruchy. Nežiaduce účinky elektrosmogu môže trvať desaťročia, než sa ocení, aj keď niektoré, ako karcinogenitu, sa už začínajú na povrch. Tento gigantický experiment na naše deti a vnúčatá by mohlo viesť k masívnemu poškodeniu tela a mysle s potenciálom produkovať katastrofu nebývalých rozmerov, ak príslušné bezpečnostné opatrenia sú okamžite realizované. V rovnakej dobe, musíme uznať, že nové elektromagnetickej terapie bolo preukázané, že prospech ochorení v dôsledku stresu, od úzkosti, depresie a nespavosti, k artritíde, migrény a napätie, bolesti hlavy. Ako sa ukázalo v bioelektromagnetických medicíny, môžu byť tiež oveľa bezpečnejšie a účinnejšie ako lieky, takže sa musíme vyhnúť hádzať dieťa von s vaničkou.

 
Upozornite aj svojich priateľov
Kontakt
Obchodné podmienky
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky