Zdroje EMF žiarenia - Elektrosmog EMF ochrana pred žiarením mobilov, routrov

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Elektrosmog sa stal konvenčný termín, ktorý opisuje dôsledky EMF elektromagnetického žiarenie vytvoreného zariadeniami, ktoré využíva elektrickú energiu a vytvárajú elektromagnetické pole.

Človek musí rozlišovať medzi nízkofrekvenčným a vysokofrekvenčným žiarením. Nie všetky žiarenie májú rovnaký alebo veľmi negatívny vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie.

Fungovanie ľudského tela, rovnako ako u zvierat a rastlín, riadi prenos elektromagnetických signálov a vytváranie vašich vlastných elektromagnetických polí, ktoré sú kľúčové pre spojenie vnútorných orgánov so systémom. Avšak, technológie s vysokým rozsahom mimoriadne nízkych až veľmi vysokých frekvencií vytvára technické elektromagnetické pole, ktoré narušujú zdravé bunkové komunikácie a metabolické procesy v ľuďoch, ale aj domácich zvierat ako psy a mačky.

Dlhodobá expozícia technickému elektromagnetického žiarenia mení mechanizmy buniek, čo vedie ku nerovnováhe a v konečnom hľadisku vzniku ochorení.


Deti a mladiství, z dôvodu ich tiel, ktoré sa rozvíjajú a z dôvodu ďaleko tenších kosti, sú obzvlášť zraniteľné a absorbujú oveľa väčšie množstvo žiarenia, čo môže viesť k rôznym zdravotným problémom a vážnym poškodením zdravého a správneho vývoja.

Prenosové vedenie, trafostanice a elektrické rozvody sú niektoré zo zdrojov nízkofrekvenčných elektromagnetických polí.
Domáce elektroinštalácie, predlžovacie káble, digitálne budíky, televízory alebo počítače sú ale súčasťou technológie, ktorá denne používame v našich domácnostiach.

Trvalá expozícia na nízkofrekvenčného EMF žiarenia (elektrosmog) môže spôsobiť rôzne zdravotné problémy, ale s pomocou odborného poradenstva, ich škodlivý vplyv môže byť jednoducho minimalizovaný alebo úplne eliminovaný. Škodlivý vplyv EMF elektromagnetického zariadenia môžeme jednoducho znížiť. Zväčšením vzdialenosti alebo minimalizovaním času kedy sme mu vystavený. Vzdialenosť jedného metra od nočnej lampy alebo digitálnych hodín vo väčšine prípadov dostatočne znížiť elektrické pole, takže môžeme pokojne a bezpečne spať.

Zdroje vysokofrekvenčného žiarenia vnútorné alebo vonkajšie, ako je mobilný telefón, WLAN router, repeater-vysielač, bezdrôtový DECT telefón, sú oveľa zložitejšie pre eliminovanie.
V dnešnej dobe si život bez týchto zariadení asi ani nevieme predstaviť. Samozrejme ich negatívne účinky môžeme eliminovať.


Skúsme si len predstaviť o aké množstvo tento elektrosmog (vysokofrekvenčné EMF žiarenie) vzrástol v našom najbližšom okolí.
Zvýšenie počtu ľudí využívajúcích tieto zariadenia, zvýšenie samotného počtu mobilov, wifi sieti... Za posledných 15 rokov množstvo žiarenia z týchto zariadení sa razantne zvýšil.
Je potrebné si uvedomiť že tomuto žiareniu sme vystavený priamo v našich domácnostiach (tak aj v práci) často celý deň a noc.
Preto v poslednej dobe sa zvyšuje počet "elektro" citlivých ľudí, ktorí trpia rôznymi príznakmi a ochoreniami, ktoré boli spôsobené vystavením vysokej koncentrácií elektrosmogu.
Mnoho krajín si uvedomili, že toto je jedným z aktuálnych problémov súčasnej civilizácie a sú stále aktívnejšie v snahe nájsť riešenie tohto problému.

Je ale nevyhnutné začať od jednotlivcov a našich domácnosti a často jednoduchými úkonmi znížiť vplyv negatívneho elektromagnetického žiarenia na nás a našu rodinu.


Ak máme na mysli, do akej miery má na rýchlosť a množstvo bezdrôtového prenosu skutočnosťou pestované v priestore, kde žijeme (WLAN router), alebo v otvorených (opakovačov), a počet ľudí, ktorí využívajú tieto služby, sa stáva zrejmé, že množstvo žiarenia dramaticky vzrástol, a ako veľa ľudí používať všetky tieto služby, je stále zrejmé, že množstvo žiarenia dramaticky vzrástol. To znamená, že väčšiu expozíciu celodenný k žiareniu - doma, v kancelárii alebo na voľnom priestranstve. Tam je rastúci počet "elektro" citlivých ľudí, ktorí trpia rôznymi príznakmi a ochorení, ktoré boli spôsobené vystavení vysokej koncentrácii elektrosmogu. Mnoho krajín si uvedomili, že toto je jedným z aktuálnych problémov súčasnej civilizácie a že sú stále aktívnejší v snahe nájsť riešenie tohto problému.

Na celom svete vznikajú tzv. Biele zóny, bez znečistenia elektrosmogom. Sú vzdialené od mestských oblastí a citliví ľudia s vážnejšími problémami tam nájdu miesto na bezpečné a zdravé životné prostredie.


V Európskej rady č 1815 z roku 2011 na niekoľkých miestach je potrebné zdôrazniť, že čaká na ďalšiu nespornú, vedecké a klinické dôkazy, môže mať za následok obrovské hospodárske a zdravotné škody pre ľudí, ako tomu bolo s azbestom a tabakom. V uznesení je uvedené, že je nesmierne dôležité okamžite znížiť uznávané hodnoty radiácie ako opatrenie prevencia proti závažným zdravotným problémom.


Zvlášť ohrozenou skupinou, v súlade s uznesením, sú deti a mladšie osoby, a výskumov týkajúcich sa tejto vekovej skupine je alarmujúca prepojenosť medzi používaním mobilného telefónu a rozvoju mozgového nádoru preukázaná.
 
Upozornite aj svojich priateľov
Kontakt
Obchodné podmienky
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky